Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen

Je bent verplicht om te onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Dit doe je zodat je werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen. Dit onderzoek word ook wel een RI&E genoemd. Met dit onderzoek breng je in kaart wat de risico’s zijn en maak je een plan van aanpak wat je gaat doen zodat je personeel veilig en gezond kunnen werken. Je kunt dit zelf doen, dit word echter vaak als lastig ervaren. Daarom kan je ook een RI&E laten opstellen. Dankzij slimme filters wordt systematisch bepaald welke thema’s en onderwerpen relevant zijn en welke kunnen worden overgeslagen. Eerst op organisatieniveau en vervolgens op individueel niveau.

Opstellen van een RI&E

Bij het opstellen van een RI&E ga je na hoeveel werknemers er gevaar lopen, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe vaak het risico voorkomt. Hierna maak je een lijst van de risico’s, vergelijk je deze en zet je ze in de goede volgorde. De belangrijkste risico’s zet je boven aan. Dit is de basis voor je plan van aanpak.

Een plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E. Hierin beschrijf je welke maatregelen er getroffen worden om de risico’s te beheersen. Wie doet wat en wanneer?

Toetsen van je RI&E

In de meeste gevallen moet je de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Dit hangt af van de grootte van je onderneming.

Evalueren RI&E

Je moet regelmatig je RI&E evalueren en aanpassen. Veranderen werkprocessen of werkplekken? Dan heeft dit invloed op de RI&E en het plan van aanpak. Het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s bijkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het corona virus.

Marketing Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *