Ik ben op zoek naar een notaris

U wilt een huis kopen of een eigen bedrijf oprichten, hier komt natuurlijk van alles bij kijken. Een notaris kan u helpen om de belangrijkste zaken in het leven goed te regelen, zoals het opstellen van contracten tot het regelen van een scheiding. Je wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is en daarom is een goede notaris onmisbaar in de huidige maatschappij.

Wat is een notaris

Een notaris is een onpartijdige jurist en openbaar ambtenaar die bevoegd is om authentieke documenten op te maken. Authentieke documenten mogen dus alleen door een notaris worden opgesteld en de inhoudt hiervan is beschermd. Hierin worden afspraken tussen partijen gemaakt en de gevolgen hiervan zijn officieel vastgelegd. Een notaris wordt benoemd door de koning en legt een officiële eed af. In deze eed zweert hij, dat hij zijn taken eerlijk, onpartijdig en zeer nauwkeurig zal uitvoeren. De benoemde notaris zal de wetgeving zo stipt mogelijk naleven en heeft strikte geheimhouding rondom de inhoud van de opgestelde akten. Deze wetgeving is vastgelegd in de Wet op het notarisambt en is bindend voor alle partijen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Wat doet een netwerknotaris

Netwerknotarissen houden zich bezig met officiële documenten en verrichten onderzoek. Om dit werk goed te doen is het van belang dat de notaris is aangesloten bij een netwerk van meerdere notarissen die een samenwerkingsverband hebben. Dit netwerk richt zich nadrukkelijk op het geven van heldere informatie over alles wat met het juridische vak te maken heeft. Zodat dit in duidelijke taal gecommuniceerd kan worden naar de buitenwereld. Een netwerknotaris werkt met op maat gemaakte documenten, met name voor de volgende onderwerpen:

Personen- en familierecht

 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten
 • Echtscheiding akten
 • Testamenten
 • Erfrechtverklaringen
 • Volmachten van betaling

Onroerendgoedrecht

 • Koopakten van woningen
 • Hypotheekakten
 • Veilingsakten
 • Akten van levering

Rechtspersonenrecht

 • Oprichtingsakten (van bv’s, stichtingen en verenigingen)
 • Statutenwijzigingen
 • Akten van overdracht en emissie van aandelen
 • Akten van juridische fusie

Netwerknotarissen zorgen er voor dat alle akten, voorzien van dagtekening, bewaard blijven en dat er een kopie van deze juridische stukken gemaakt wordt.

Zoekt u een goede notaris bij u in de buurt: Hofsteenge Wesselink Hengelo

Marketing Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *