Wat staat er in een tijdelijk huurcontract?

Een behoorlijk aantal mensen zijn uiteraard geen eigenaar van de woning waarin ze wonen. Zij hebben er dan ook bewust voor gekozen om te gaan huren. Wanneer dat eveneens geldt voor jou of wanneer je van plan bent om een huis te gaan huren zal je daarvoor uiteraard een bepaald huurcontract willen afsluiten. In de praktijk wordt er daarbij niet zelden gekozen voor een zogenaamd tijdelijk huurcontract. Dit gezegd hebbende geldt voor zeer veel mensen dat ze zich niet helemaal bewust zijn van wat een dergelijke overeenkomst nu precies inhoudt. Geldt dat ook voor jou? Op deze pagina ontdek je meteen alles over de tijdelijke huurovereenkomst.

Welke tijdelijke huurcontracten zijn er?

Als je een tijdelijk huurcontract krijgt aangeboden dien je er rekening mee te houden dat een dergelijk document op twee verschillende manieren kan worden afgesloten. We maken voor wat deze overeenkomst betreft een onderscheid tussen de onderstaande mogelijkheden:

  1. Een tijdelijk huurcontract van minder dan 2 jaar;
  2. Een tijdelijk huurcontract van meer dan 2 jaar;

Het bovenstaande onderscheid is er één die ontzettend belangrijk is. Is er sprake van een looptijd van minder dan twee jaar? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat er geen sprake is van huurbescherming. Wanneer er sprake is van een looptijd van meer dan twee jaar is dat wel zo. Dit is met zekerheid een niet onbelangrijk verschil om aandacht aan te besteden. Zoveel is zeker.

Hoe ziet de inhoud van zo’n huurcontract eruit?

Voordat je gebruik gaat maken van een tijdelijk huurcontract spreekt het voor zich dat je er altijd goed aan doet om even na te gaan hoe de inhoud van zo’n overeenkomst er nu precies uitziet. Wat dit betreft is het vooral van belang om er rekening mee te houden dat er een aantal zaken altijd in opgenomen dienen te worden. Denk op dit vlak dan meer bepaald aan de volgende zaken:

  • De gegevens van zowel de verhuurder als de huurder;
  • Het adres evenals de omschrijving van de woonruimte;
  • Van welke huurprijs er in de praktijk precies sprake is;
  • Welke afspraken er zijn gemaakt over een mogelijke huurverhoging;
  • Welke waarborg er dient te worden betaald;

Naast bovenstaande zaken spreekt het voor zich dat er ook duidelijk moet worden aangegeven wanneer de huurovereenkomst ingaat en vooral wanneer ze afloopt. Tot slot zullen ook kosten met betrekking tot onderhoud en / of herstel duidelijk moeten worden aangegeven in het contract.

Hoe interessant is een tijdelijk huurcontract?

Een tijdelijk huurcontract kan in de praktijk erg interessant zijn. Voor heel wat mensen geldt dat ze immers niet met zekerheid weten of ze wel voor een lange(re) periode gaan kunnen huren. Bovendien is het zo dat ook de eigenaars van een woning op deze manier de kat uit de boom kunnen kijken. In principe is het dan ook zo dat tijdelijke huurcontracten voor alle betrokken partijen interessante voordelen met zich mee kunnen brengen. In ieder geval, ben jij ook van plan om een woning te gaan huren en wil je daarbij graag kunnen rekenen op een relatief korte huurperiode? Dan spreekt het voor zich dat het afsluiten van een tijdelijk huurcontract of een huurovereenkomst woonruimte interessant kan zijn.

Marketing Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *